Teollisuuden palvelut

Teollisuuden palvelut

Olemme joutsenolainen täyden palvelun LVI-alan yritys. Suoritamme kaikki LVI-alan työt perinteisistä putkitöistä aina teollisuuden putkistoasennuksiin. Palveluksessamme on 26 alan ammattilaista.

Avo-Putki Oy:n laatujärjestelmä täyttää standardin ISO 9001:2015 vaatimukset, työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä täyttää standardin ISO 45001:2018 vaatimukset. Avo-Putki Oy:lle on myönnetty sertifikaatti hitsattujen teräskokoonpanojen CE-merkintään. CE-merkintäoikeus kattaa rakenteelliset hitsatut teräskokoonpanot ja tuotejärjestelmät standardin EU 1090-1:2009+A1:2011 mukaan toteutusluokissa EXC1 ja EXC2.

Hitsaustöidemme vastuuhenkilöllä on IWE-pätevyys. Avo-Putki Oy on luottoluokitettu AAA-yritykseksi.

Tuotantotilamme mahdollistavat laadukkaiden tuotteiden ja esivalmisteiden teon. Varastoimme putkia sekä putkenosia EN 1.4436, EN 1.4301 ja P235 GH kokoluokissa 17.1-508 normaalein seinämävahvuuksin. Myöskin venttiilivarastomme mahdollistaa avunannon pikaisiin asennus ja korjaustöihin. Avo-Putki Oy on solminut yhteistyösopimukset UPM-Kymmene Oyj Kaukaan tehtaat, Efora Oy, FC Power Oy ja Stora Enso Oyj Kaukopään tehtaat kanssa.

Avo-putki Oy on turvatekniikan keskuksen hyväksymä kaasuasennusliike Luokka A. Yrityksellämme on oikeudet tehdä öljy- ja kaasulämmityslaitteistojen asennus-, korjaus- ja huoltotöitä. Meillä on myöskin oikeudet asentaa muovisia maakaasuputkistoja sekä kylmäainetta sisältävien jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppujen asennus ja huoltotöitä.